STRONA STARTOWA


                      


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

OGNISKO MIĘDZYSZKOLNE NR 3
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1
im. KRESOWIAKÓW w BARTOSZYCACHSTRAJK  BEZTERMINOWY !!!
 
20 kwietnia  13 dzień strajku

     wpisujemy się na listę w sali 47/10 do godziny 8:00

Uchwała Prezydium ZG ZNP z 12.04.2019 ws. kontynuowania strajku!
 
ZNP podjęło decyzję o kontynuacji akcji strajkowej także w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor szkoły nie ma prawa dokonywać klasyfikacji uczniów z przedmiotów, których nie prowadzi, nie może wkraczać w kompetencje podległych mu nauczycieli. Dyrektor nie może też wydawać nauczycielom poleceń co do tego, jaką ocenę mają wystawić poszczególnym uczniom, ani zmieniać ocen rocznych wystawionych przez nauczyciela (art. 44h ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r., zwanej dalej UoSO).
Wystawiona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna

Art. 44h.1.
Śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

Rząd – w trakcie drugiego tygodnia strajku – proponuje strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o dwie godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej od września 2020 roku. Chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego o 250 zł, co wzrost pensji zasadniczej o ok. 125 zł. Gdyby przeliczyć, ile nauczyciel zarabia za godzinę okaże się, że nowa propozycja rządu to obniżka, a nie podwyżka!

 

23 kwietnia o godz. 11 przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej na Al. Szucha odbędzie się ogólnopolska manifestacja. Wszystkich chcących wyrazić swoje poparcie serdecznie zapraszamy!

Tego samego dnia, o godz. 13 rozpocznie się posiedzenie Prezydium ZG ZNP, które podejmie decyzję co do dalszego przebiegu strajku
    • To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
    • Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
    • Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
    • Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
    • Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji

 
Pilne
 
PILNE:
Dyrektorzy szkół łamią
prawo wystawiając oceny
za nauczycieli
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 81 odwiedzający (189 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=