WRZEŚNIOWY PROTEST NAUCZYCIELI MOŻE BYĆ NIELEGALNY

WRZEŚNIOWY PROTEST NAUCZYCIELI MOŻE BYĆ NIELEGALNY

18.7.2019 Dziennik Gazeta Prawna str. 7 DZIENNIK GAZETA PRAWNA,

autor: ARTUR RADWAN

 

EDUKACJA

 

Eksperci ostrzegają, że należy powtórzyć całą procedurę związaną ze sporem zbiorowym.

 

Inaczej protestujący mogą się narazić na zarzut udziału w nielegalnym strajku 27 kwietnia w szkołach i przedszkolach został zawieszony strajk generalny. Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, ogłaszając taką decyzję, zaznaczał, że udało się wynegocjować 10 proc. podwyżki od września, skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat, uwolnienie dodatku stażowego (administracja i obsługa). ZNP planuje jednak odwiesić strajk we wrześniu. Nie zamierza jednak prowadzić na nowo całej procedury, a jedynie przeprowadzić referenda, w których nauczyciele mają zdecydować, czy są za kontynuowaniem protestu. Jednak i eksperci, i część związkowców mają obawy, że takie działania mogą narazić organizatorów na zarzut prowadzenia nielegalnego strajku.

 

Procedura strajkowa

 

Mam poważne wątpliwości, czy bez przeprowadzenia na nowo całej procedury negocjacyjnej zwykłe odwieszenie strajku będzie legalne. Na razie nie chcę jednak oficjalnie tego komentować. Stanowisko w tej sprawie nasza organizacja ma zająć pod koniec sierpnia mówi nam jeden ze związkowców z Forum Związków Zawodowych.

 

Podobne wątpliwości ma też resort pracy, który odpowiada bezpośrednio za dialog rządu z nauczycielami.

 

Według ministra przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 174 ze zm.) nie definiują pojęcia zawieszenia strajku ani nie precyzują możliwości jego dokonania. Zgodnie z przepisami ustawy kolejnymi, następującymi po sobie etapami sporu zbiorowego są: zgłoszenie żądań, przeprowadzenie rokowań i mediacji (w razie fiaska rokowań) oraz poprzedzony referendum strajk. Ministerstwo podkreśla, że również czas prowadzenia strajku nie jest w ustawie określony (wyjątek stanowi strajk ostrzegawczy nie dłużej niż 2 godz., oraz strajk solidarnościowy nie dłużej niż połowa dnia roboczego). Zaznacza jednak, że tzw. referendum, które ZNP chce ponownie przeprowadzić we wrześniu w sprawie ogłoszenia strajku przeprowadza się przed jego ogłoszeniem (rozpoczęciem). Ministerstwo jednoznacznie też przesądza, że nie jest możliwe odwieszenie strajku, jeśli zmienią się postulaty (żądania) związku zawodowego. Powód? Każda korekta w przedmiocie sporu zbiorowego będzie wymagała wszczęcia nowego sporu zbiorowego i przejścia etapów określonych w ustawie.

 

Resort edukacji narodowej nie chce zaogniać konfliktu z nauczycielami i uznał, że nie będzie zajmował stanowiska w tej sprawie.

 

ZNP zdaje sobie sprawę, że przyjęcie takiej interpretacji przepisów skutkowałoby tym, że strajk generalny mógłby być powtórzony dopiero w październiku, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi albo nawet po nich (wybory odbędą się najprawdopodobniej w najwcześniejszym z możliwych terminów, czyli 13 października). Związkowcy wskazują, że w takiej sytuacji trzeba byłoby już w sierpniu rozpocząć nowy spór zbiorowy z dyrektorami i wystosować nowe żądania płacowe. A to w czasie przerwy wakacyjnej jest praktycznie niemożliwe.

 

Nasi prawnicy stoją na stanowisku, że możemy wrócić do strajku. Do tego wystarczy tylko przeprowadzenie referendum. W pytaniu referendalnym, które będzie przez zarząd sformułowane po 18 sierpnia, zapytamy nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty o zgodę na wznowienie strajku, a także wskażemy tam żądaną kwota podwyżki mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

 

Aby od nowa przechodzić całą procedurę sporu zbiorowego, musielibyśmy to robić na plaży, przecież jest to nierealne, placówki teraz nie pracują, uczniowie mają wakacje przekonuje.

 

Wszystko od nowa

 

Pytani przez nas prawnicy w większości uważają, że należałoby powtórzyć całą procedurę związaną ze sporem zbiorowym z pracodawcą.

Pilne
 
Prezes ZNP podał datę ws. formy i terminu protestu nauczycieli
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (30 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=