Zapomogi ZNP

 

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy uczestniczyli w strajku mogą zwracać się o przyznanie zapomogi do właściwego oddziału ZNP lub za jego pośrednictwem do Zarządu Głównego ZNP. Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy:

  1. za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia,
  2. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  3. złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.

Zasady przyznawania zapomóg określone są w Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP dostępnym tutaj.

Wzór wniosku o przyznanie zapomogi, składanego:

  1. do Zarządu Głównego ZNP (składanego za pośrednictwem oddziału ZNP) – dostępny jest pod adresem wskazanym powyżej.
Pilne
 
Prezes ZNP podał datę ws. formy i terminu protestu nauczycieli
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (28 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=